www.exaltdesign.netBritská angličtina z lingvistického pohledu            

Angličtina patří spolu s němčinou a holandštinou mezi západogermánské jazyky. Asi 2 a půl tisíce let před naším letopočtem přišli z Evropy do Británie Keltové. Mluvili keltským jazykem, kterým se v té době mluvilo na rozsáhlém území střední a západní Evropy.

Na Britských ostrovech se dochovaly jejich zbytky - welština, irština. Tyto jazyky se děti učí ve škole a i nápisy v obou zemích jsou dvojjazyčné. Keltsky mluví také obyvatelé hor v severním Skotsku. Keltské jazyky jsou naprosto odlišné od dnešních jazyků.

Historie angličtiny začíná v 5. století n.l., kdy se v Británii objevily germánské kmeny - Anglové, Sasové a Jutové. Pocházeli z Holandska, Dánska a Německa. Jejich jazyk se nazýval „Englisc“ nebo „Old English“.

Old English neměla tolik pádů jako čeština, ale měla koncovky, které během vývoje ztratila, což si čeština podržela a je to také jeden z důvodů, proč je pro cizince někdy tak obtížné si ji osvojit. V dnešní angličtině stejné slovo, aniž změní svůj tvar, může být slovesem, podstatným jménem či přídavným jménem. Angličtina tak snadno přijímá a tvoří nová slova, snadno s nimi pracuje.

S přijetím křesťanství v r. 597 n.l. přešly do staré angličtiny stovky řeckých a latinských slov. Mezi lety 750 a 1050 napadli Británii Vikingové. Pocházeli ze Skandinávie a jejich jazyk zněl hodně podobně jako dnešní švédština. Seveřané dali angličtině slova jako "get, ski, sky".

Jedno z nejvýznamnějších dat v britské historii a také v historii angličtiny je rok 1066 n.l.. Tehdy francouzský vévoda William porazil anglického krále Harolda v bitvě u Hastingsu. Do Británie přišly francouzské zvyky, administrativa a také francouzský jazyk. Francouzština se stala asi na 300 let úředním jazykem. Vlivem francouzštiny se angličtina stala takovou, jakou ji známe dnes; velký rozdíl mezi psanou a zvukovou podobou, přes francouzštinu (románský jazyk) přišla další slova z latiny, např. language, hotel, example.

Angličtina tedy vlastně vznikla ze tří jazyků: němčiny, staré norštiny a francouzštiny.

V době Shakespeara (1546-1616) mluvilo anglicky asi 6-7 milionů lidí. V Evropě dominovala latina a francouzština jako jazyky vědy, kultury a vzdělanosti. V oblasti církevní to byly latina a řečtina.

A pak přišlo 16. a 17. století, doba největších námořních cest a objevů. Angličtina se dostala do Ameriky, později i do Afriky, Asie, Austrálie a na Nový Zéland. Stala se mateřským jazykem v zámoří, a to znamenalo její masové rozšíření po světě.

Angličtina dnes:
  • Tímto jazykem mluví přes 1 miliarda obyvatel planety a využívá ji jako dorozumívací jazyk.
  • Oxfordský slovník obsahuje přibližně 500 000 výrazů a dalších půl milionu výrazů je odborná terminologie, každý rok je evidováno přibližně 300 nových slov různého původu.
  • V angličtině zasílá tři čtvrtiny obyvatel planety poštovní zásilky, faxy, e-maily ad..
  • 80% informací v počítačích jsou vedeny v angličtině.
  • 5 z největších rozhlasových společností na světě (CBS, NBC, ABC, BBC a CBC) přenáší své vysílání v angličtině, oslovující miliony lidí po celém světě.
  • Protože je angličtina rozšířená v zemích, kde není mateřským jazykem, vyvinulo se mnoho mutací angličtiny mícháním s jazykem dané země.