www.exaltdesign.netVyučovací jednotka naší jazykové školy je založena přibližně na tomto procentuelním rozložení:
60-80% = přímá interakce mezi klientem a lektorem, komunikační, moderní a kreativní metody výuky v kombinaci s efektivními klasickými přístupy
10-15% = práce s učebnicí ( pokud je předem dohodnuto)
5 – 10% = ostatní ( cílené opakování, kontrola domácích cvičení, organizační záležitosti aj.)

Lekce lze pak podle přání zákazníka zaměřit na určité oblasti angličtiny, hovorovou angličtinu, rozvoj komunikačních dovedností, gramatiku, Office English, Business English a další. Je možno také podle přání měnit skladbu lekcí.

Z didaktického hlediska doporučujeme zvolit vyučovací jednotku delší než 45min, tzn. 60 nebo 90 min (120min).